Siirry suoraan sisältöön

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste  (henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

1. Rekisterinpitäjä
Kehittämistoimisto Prakto Oy
Riihitie 8
04410 Järvenpää

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: elina.soukola@prakto.fi

2. Rekisteröidyt
Seloste koskee Prakton asiakas- ja markkinointirekisteriä

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hoitamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin.

Rekisterin pitämisen peruste:

  • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
  • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esimerkiksi liittyminen yrityksen uutiskirjetilaajaksi tai tietojen syöttäminen rekrytointijärjestelmään)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • Asiakassuhteen hoitaminen ja laskutus
  • Palveluista ja koulutuksista viestiminen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero
  • Asiakastiedot:  tiedot ostetuista tuotteista / palveluista, koulutusosallistumiset, uutiskirjetilaukset, opaslataukset, markkinointikielto

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhteystiedot

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää esim. kirjanpitoaineisto .

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6.  Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai verkkolomakkeen kautta
  • Suoramarkkinoinnin rekisteritietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai julkisesta verkosta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Prakto Oy:n ulkopuolelle. Kumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja suojattujen yhteyksien kautta.
Jos henkilötietoja ulkoistetaan kolmannelle osapuolelle, takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10 . Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei tekninen toteutus tätä edellytä.

11. Evästeet
Prakto kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja. Sivustoja koskeva tieto on tietoa, joka liittyy verkkosivuston kävijöihin, kuten käyttäjän selaamat sivut, käytetty selain ja käyttöjärjestelmä sekä mistä käyttäjä siirtyy Prakton sivustoille.

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa kehittääksemme verkkosivustojamme vastaamaan asiakkaiden
tarpeisiin ja kohdistaaksemme heille relevantimpaa sisältöä sosiaalisen median palveluissa. Tietoja
ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen.