TAPA KOHDATA ASIAKAS – KOULUTA JA VAHVISTA VUOROVAIKUTUSTA KOHTAAMISESSA

Jokainen kohtaaminen on tervetullut asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu antaa asiakkaalle organisaatiostasi kasvot ja äänen. Asiakaspalvelu saa asiakkaan monta kertaa päivässä hymyilemään ja tyytyväiseksi. Se löytää vastaukset ongelmiin, tunnistaa ääneen sanomattomatkin tarpeet ja rohkenee suositella asiakkaalle palveluita ja tuotteita, joiden olemassaolosta asiakas ei osaa kysyä. Kohtaamisen taitojen vahvistamiseksi tutustu asiakasviestinnän online-kursseihin: Palvele paremmin puhelimessa, Lisäarvoa tuottavat asiakaskohtaamiset sekä Tehokas ja vaikuttava sähköpostiviestintä.   

VALMENTAVA OTE ASIAKASPALVELUSSA – TUKEA ESIMIES- JA OHJAUSTYÖHÖN

Hyvä työ on tekijälleen merkityksellistä, sisällöltään haastavaa ja mielekästä sekä edellyttää omien taitojen ja kykyjen käyttöä. Tätä kaikkea on asiakaspalvelutyö ja sinun tehtäväsi voi juurikin olla mahdollistaa työssä onnistuminen valmentajana, kouluttajana, perehdyttäjänä tai esimiehenä. Digivalmennus auttaa sinua ymmärtämään, mistä tavoitteellisessa valmentamisessa on kyse. Tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämisalueesi valmentajana. Opit ja parannat omaa valmentavaa otetta, valmentamisen ja palautteenannon taitoja. Lisäät myös oman vuorovaikutuksen ja valmentamisen vaikuttavuutta. Kurssin videoilla, tehtävillä, testeillä ja arkeen vietävillä harjoitteilla kehityt valmentajan työssä.

Tutustu myös Ketterä koutsaus – palveluun.

ITSEOHJAUTUVAMPI ja INNOSTAVA TYÖKULTTUURI – UUDISTUVA ASIAKASPALVELU KESKIÖSSÄ

Asiakaspalvelussa tarvitaan lisää yhteisiä hetkiä: keskustelua, yhdessä kehittämistä, tiedon ja osaamisen jakamista. Työn tekemisen asiantuntijat ja kehittäjät eivät tulevaisuudessa voi olla aina eri henkilöitä. Kun robotti jo nyt tekee helpot tehtävät, on asiakaspalvelutyö yhä enemmän asiantuntijatyön kaltaista. Esimiestyö ja rakenteet muuttuvat. Me autamme muutoksessa ohjatuilla co-working sessioilla, yksilö- ja pienryhmäsparrauksilla, joissa omien oivalluksien ja näkemyksien kautta, tavoitteista tulee aidosti yhteisiä. On tärkeää, että jokaisella on taidot itseohjautua, vaikuttaa vastuullisesti ja osallistua toiminnan kehittämiseen. Jos siis kaipaat asiakaspalvelumaailmaa ymmärtävää muutoscoachia, meilaa tai lähetä Whatsappia!

TOIMINNAN ARVIOINTI – TUKEA ASIAKASPALVELUN JOHTAMISEEN

Oletko pohtinut asiakaspalvelunne tuloksia ja toimintamalleja? Miten hyvin asiakaspalvelun johtamisjärjestelmä toimii?  Asiakaspalvelun kompetenssi on itsearviointiohjelma, jolla arvioit ja vertaat toimintaanne toimialan standardeihin ja pääset benchmarkkaamaan omia tuloksia Suomessa toimivien palvelukeskusten käyttämiin parhaisiin johtamisen malleihin ja periaatteisiin. Voit lisätä itsearviointiin ulkoisen auditoinnin. Kirjallinen palauteraportti kertoo vahvuuksistanne  ja kehittämismahdollisuuksistanne. Lue lisää toiminnan arvioinnista.

KILPAILE ERINOMAISUUDESTA! PRAKTO AUDITOI VUODEN ASIAKASPALVELUT

Vuoden Asiakaspalveluksi ja Asiakaspalvelun Laatutyötunnustuksen saajiksi valitaan Wave Asiakaspalveluverkoston järjestämän kilpailun perusteella palveluorganisaatioita, jotka osoittavat erinomaisia tuloksia, pitkäjänteistä ja tavoitteellista kehitystyötä erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamiseksi. Kilpailun kriteeristönä käytetään Asiakaspalvelun kompetenssi, arviointikriteeristöä, joka kokoaa erinomaisen asiakaspalvelujohtamisen tunnuspiirteet kansainvälisistä asiakaspalvelun standardeistä ja suomalaisen asiakaspalvelujohtamisen parhaista käytännöistä. Koulutamme myös uusia arvioijia kilpailuun. Lue lisää koulutuksesta täältä. Perinteikkäät kilpailutunnustukset myöntää Wave Asiakaspalveluverkosto ja ne luovutetaan vuosittain Yhteys-tapahtumassa.

Alkaako hapottaa särminylisparrauksen puute?

Ostatko koulutuksia?

Innostuksen ja uudistusmyönteisen tiimin käyttövoima

Esimiehillä vai ilman?

Sinäkö olet uudistumisen jarru?

Palvelukeskukset taitavia faktajohtamisessa